Geleceğin eğitimi
Bugünden.

Nedir?

Nedir?

 

 

Lonca yazılım zanaatkârlığı akımını takip eden bir yazılım mühendisliği ekolüdür. Klasik okulların sıradan yöntemlerinin aksine, öğrencinin endüstri standartlarında üretim yapmayı öğrenmesini amaçlayan yöntemlerle işleyen bir sistemdir. Lonca geçmişin zanaat loncaları gibi, bugünün teknolojilerini kullanan ustaları bir araya getiren, ve oluşan kollektif bilgiyi bugünün çıraklarına aktararak geleceğin yazılım kültürünü yaratmayı hedeflerken, sektördeki kadın-erkek eşitsizliğini azaltmak için kadın yazılımcı yetiştirmeye öncelik veren bir oluşumdur.

Amacımız güncel teknolojileri kullanarak yazılım geliştiren, kendine güvenen ve kendini gösterebilen başarılı kadın yazılımcılar yetiştirmektir.

 

 

Köken

Köken

Zanaat, –tı ad, Arapça

1. Sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek.

Marangozluk, demircilik, terzilik gibi mesleklere zanaat, bu meslekleri icra edenlere zanaatkâr denir. Günümüzde iyi bir yazılım mühendisi olmak için sahip olunması gereken bilgi birikimi ve tecrübe miktarı göz önünde bulundurulduğunda, yazılım mühendisliği de bir zanaat sayılmaktadır.

 

Lonca ad, İspanyolca

1. Belli bir iş esnafının, meslek çıkarlarını korumak için, usta, kalfa ve çırak olarak bir pirin, başkanın yönetiminde oluşturdukları, meslek derneği.

Orta Çağ’dan beri zanaatkârlar mesleklerini icra etmek, ilerletmek ve yeni nesillere aktarabilmek için lonca adı verilen çeşitli oluşumlar kurmuşlardır.

Loncaların en önemli özelliklerinden biri zanaat ustalarının yanlarına aldıkları çırakları yetiştirerek usta yapmaları; bu şekilde hem tecrübenin, hem de kültürün devamlılığını sağlamalarıdır. Bu sebeple loncalar, meslek eğitiminin en doğru yapıldığı yerlerdir.

Nihayet…

Nihayet…

Günümüzde yazılım mühendisliği öğrencilerinin en büyük problemi üniversitelerde aldıkları eğitimin içerisinde sektörde karşılaşılan problemlere dair çok az içerik bulunmasıdır. Oysa yazılım emek ve ince işçilik ister.

İşte Lonca yazılım mühedisliği eğitimindeki bu eksikliği gidermek üzerine kurulan bir oluşumdur. Lonca’nın ana amacı yazılım geliştirmeye gönül vermiş mühendis olan ya da olmayan kadınları yazılım alanında eğiterek sektöre hızla uyum sağlayabilmelerini sağlamaktır. Yazılım ustaları, yıllardır biriktirdiği ve rafine ettiği deneyimleri çıraklarla paylaşarak yazılım mühendisliğinin inceliklerini ve en doğru uygulamalarını gelecek nesillere aktarır. Lonca, bu sayede Türk yazılım mühendisliğinde kalıcı tecrübe aktarımı sağlayarak, Türk mühendislerini dünyada söz sahibi konuma getirmeyi hedefler.

Nasıl Çalışır?

Nasıl Çalışır?

Lonca yer ve zamandan bağımsız olarak uzaktan eğitim sistemini benimser ve modern iletişim kanallarını kullanır. Eğitim, çırağın ustasıyla çalışmak istemesiyle başlar ve çırak kendini kanıtlayana kadar süresiz devam eder. “Öğrenme ihtiyacı” temeline dayanan eğitim, çırağın öğrenme ihtiyacı duymasıyla ilerler. Bu açıdan geleneksel eğitim sistemlerinden farklı olup her çırağın kendi hızında, kendi istediği ölçüde ilerleyebildiği bir sistemdir.

Çırak öğrenme süreci boyunca modern teknolojileri öğrenmelerine ve kullanmalarına yönelik birçok farklı kaynak kullanır. Çırak aldığı eğitim sırasında bellirli bir seviyeye ulaştıktan sonra üzerinde çalışmak istediği bir projeyi geliştirir. Böylelikle eğitim sonunda gerçek hayatta işe yarar bir uygulama hayata geçirilmiş, eğitim konuları uygulamalı olarak işlenmiş olur. Başarılı bir proje geliştiren çırak kalfalığa yükselir.

Neler öğretiliyor?

Neler öğretiliyor?

Lonca günümüzde en çok ihtiyaç duyulan “tam teşekküllü mühendis” (full-stack engineer) kavramına eğilir ve modern web teknolojilerini konu alır.

JavaScript

JavaScript günümüzün en gözde programlama dillerinden biridir. JavaScript ile OOP ve fonksiyonel programlama, web uygulamaları ve çatı mimarileri işlenir. Vue.js ile tek sayfalı web uygulama geliştirme incelenir.

Node.js

Sunucu tarafında JavaScript ile yüksek performanslı, asenkron uygulamalar ve API'ler tasarlamak mümkün. Node.js ile uçtan uca JavaScript kullanılan web uygulamaları incelenir.

MongoDB

Çok yönlü ve dinamik web uygulamaları için en kullanışlı veritabanlarından biri MongoDB ile veri mimarisi tasarımı, MongoDB aggregation çatısı ve sorgu optimizasyonu gibi konular işlenir.

Hibrit mobil uygulamalar

Mobil cihazların performansları her geçen gün artarken, yüksek native uygulama geliştirme maliyetlerine alternatif olarak sadece web teknolojileriyle uygulama geliştirmek mümkün. Endüstrinin en performanslı çatılarından biri olan erste ile mobil uygulama geliştirme işlenir.

Kim öğretiyor?

Kim öğretiyor?

Lonca, Türk girişimci ve mühendis Armağan Amcalar tarafından kuruldu. Tart New Media ve Startup Kitchen ile yıllardır pek çok başarılı eğitime imza atan Armağan sektöre onlarca mühendis kazandırdı. Lonca ile birlikte bu eğitimleri sürekli ve düzenli hâle getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu teknolojilerin her detayına hakim yazılım ustalarını Lonca’ya dahil edip eğitimin kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Armağan Amcalar, Usta

Berlin, Almanya

Yaprak Ayazoğlu, uzun süre güneş ve hidrojen enerjili araç projelerinde yer alıp bu alanda bir çok yarışmada faaliyet göstermek suretiyle kendini paraladı. Yüksek lisans sürecinde tanışma fırsatı bulduğu bulut bilişim camiasında (bu bilişim fazla kafa yorarsan sıyırırsın) ışığı gördü. O günden beri, Türkiye'nin ilk 5G destekli software-defined network altyapısından, Hollanda'nın bir çok prestijli BT firması için yazılım çözümlerine kadar birbirinden farklı disiplinlerde projeler geliştirdi. Bu vesileyle yeni nesil web teknolojilerini kullanma ve deneyimleme fırsatını yakaladı. Geleceğin yazılımcılarını piyasa hazırlayan Lonca'yla tanıştığı 2014 yılından beri "Ben çektim, onlar çekmesin!" felsefesiyle bu oluşuma destekte bulunuyor.

Yaprak Ayazoğlu, Usta

Utrecht, Hollanda

“Lonca’nın bana ve hayatıma kattıklarını kelimelerle anlatmam çok zor. Erkeklerin çoğunlukta olduğu bir sektörde kadın olarak yazılım geliştirmekten gurur duyuyorum.”

6 yıldan fazla yazılım dışında bir sektörde çalıştıktan sonra web developer olmaya karar verdi. Çokça araştırma sonunda yolu Lonca ile kesişti. 1 yıl boyunca Lonca’nın eğitim müfredatını takip ederek kendini hızla geliştirdi ve Lonca’nın ilk kalfası oldu. Bu sırada edelkrone’da 1 aylık yazılım stajını tamamladı ve yazılım dünyasına ilk adımını attı. Bu staj sonunda farklı iş görüşmeleri yaptı ve Almanya’da özel bir yazılım şirketinde Junior Frontend Developer olarak çalışmaya başladı.

Merve önyüzde Vue.js ve React.js ile yazılım geliştirirken arkayüzde Node.js, MongoDB ve SQL ile çalışıyor. Ayrıca Lonca’ya katılacak olan çırak adaylarıyla görüşmeler yapıp eğitim süreçlerine yön vererek sektöre kadın yazılımcıların kazandırılmasına destek oluyor.

Merve Uygun Erdol, Kalfa

Ankara, Türkiye

Kimler katılabilir?

Kimler katılabilir?

Üniversitede mühendislik okuyan üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri ve yeni mezun, henüz iş bulamamış mühendisler Lonca’da eğitim alabilir. Bilgisayar mühendisleri tercih edilmekle birlikte, programlama eğitimi almış diğer mühendisler de katılabilir. Eğer mühendislik eğitiminiz yoksa ve yine de kendinizi yazılım alanında geliştirdiyseniz, GitHub profilinizle başvurabilirsiniz.

Adaylarda aranılan birinci şart yazılım ustalığı yolunda sonuna kadar devam etme hedefidir. Lonca ciddi ve oldukça zorlu bir mühendislik eğitimidir. Dolayısıyla Lonca’ya öncelik verip düzenli çalışma saatleriyle eğitime vakit ayırabilmek en temel gereksinimdir.

Lonca'ya Başvur

Lonca'ya Başvur

 

 

 

Şu ana kadar okudukların seni heyecanlandırdıysa,
yukarıdaki kriterleri sağladığını düşünüyorsan,
zorlu çıraklık eğitiminin altından kalkabileceğine inanıyorsan;

[email protected] adresine CV'ni, GitHub profilini ve hikâyeni gönder.

 

 

 

İletişim

İletişim

 

 

 

Lonca ile ilgili daha fazla bilgi edinmek, öneride bulunmak, destek olmak, etkinliklerinizde yer vermek ya da sadece merhaba demek için;

bize [email protected] adresinden yazabilirsin.